SBA maakt werk van de apotheek

Welkom op de RI&E-applicatie van de SBA! De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Apotheken helpt je bij het opsporen en beheersen van de gevaren en risico's voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers in uw apotheek.

De RIE wordt kosteloos ter beschikking gesteld aan alle apotheken. Voor eventuele aanvullende (advies-)diensten kunnen wel kosten in rekening worden gebracht. Wil je gebruik maken van de RIE, vraag dan een inlogcode aan via het aanmeldingsformulier, of neem contact op met de Servicedesk van de SBA.

1. Waarom de RI&E Apotheken

Het regelmatig in kaart brengen van de risico's en gevaren op de werkvloer, is zowel een wettelijke verplichting als een eis voor HKZ-certificering. Het doel is om ongevallen, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in organisaties te voorkomen. De Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) van de SBA helpt je daarbij.

Heb je geen actuele RI&E en er gebeurt een ongeval met een van je medewerkers, dan loop je het risico op een boete van de inspectie SZW en kan het zijn dat zelfs de verzekering de eventuele schade niet dekt. De RI&E vormt dus een belangrijk fundament van je arbobeleid. Pas als je weet waar de risico's liggen in je apotheek en wat het mogelijke effect van deze risico's is, kan je immers de juiste maatregelen nemen.

De RI&E Apotheken is volledig geactualiseerd op basis van de meest recente wet- en regelgeving. Het huidige instrument maakt het makkelijker om risico's die het werken in de apotheek met zich meebrengt beheersbaar te houden en acties uit het plan van aanpak te bewaken.

De RI&E-apotheken is ontwikkeld door de SBA en mede mogelijk gemaakt met steun van het Europees Sociaal Fonds en is erkend door het Steunpunt RIE. Bij minder dan 25 medewerkers mag je de RI&E zelf uitvoeren en hoef je (mits u gebruik maakt van dit RI&E-instrument), deze niet te laten toetsen door een gecertificeerde Arbodeskundige.

2. Praktische tips bij het uitvoeren van de RI&E

Uitbesteden of zelf doen
Veilig en gezond werken in een goede sfeer is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Om betrokkenheid en draagvlak te creëren bij het uitvoeren van de RIE en het implementeren van verbeteringen, is het zinvol om medewerkers te betrekken bij het uitvoeren van de RI&E. Kondig daarom bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg aan dat je gaat starten met de RI&E. Bovendien kan je op die manier gebruik maken van hun kennis en ideeën over het slimmer en gezonder organiseren van het werk en werkomstandigheden. Wettelijk gezien moet je in ieder geval de preventiemedewerker een centrale rol toebedelen.

Indien je het lastig vindt om de RI&E zelf uit te voeren, of je hebt hier weinig tijd voor, kan je ervoor kiezen de RI&E volledig uit te laten voeren of je te laten ondersteunen door een externe adviseur (bijvoorbeeld via uw arbodienst). Het voordeel van een externe adviseur is dat hij/zij veelal weet welke oplossingsmogelijkheden er zijn en vaak goed kan vergelijken met andere branches, beroepen of bedrijven.

Een of meerdere locaties
Indien je meerdere vestigingen hebt, kan je ervoor kiezen alle vestigingen in één keer te inventariseren of één voor één. Om de RIE en ook de uitvoering van verbeteracties beter planbaar en (financieel en organisatorisch) "behapbaar" te houden, is het plausibel om de RI&E gefaseerd over meerdere jaren en vestigingen uit te voeren. Indien dit voor geen probleem is, of in verband met een HKZ-audit van belang is, kan je natuurlijk ook alle vestigingen tegelijk doen. Het huidige RI&E-instrument is dusdanig ingericht dat je heel eenvoudig de RI&E voor meerdere vestigingen tegelijk in kunt vullen. Ga hiervoor naar "instellingen" en klik op het submenu "vestigingen". Hier kan je een extra vestiging toevoegen.

Maak gebruik van beschikbare informatie
Voordat je de vragenlijst gaat invullen, is het handig om na te gaan welke informatie al beschikbaar is. Maak bijvoorbeeld gebruik van de vorige RI&E en het plan van aanpak. Als de vorige RI&E nog grotendeels bruikbaar is: benut die dan. Hieronder staan enkele belangrijke informatiebronnen voor je op een rij, die je kunt raadplegen bij het invullen van de RI&E:

 • ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidscijfers (raadpleeg hiervoor eventueel je arbodienst)
 • Inspecties of audits
 • PAGO of PMO-rapporten
 • Verslagen van het werkoverleg
 • Personeelsinformatiesysteem
 • Externe onderzoeken (MTO, WDO, KTO's)
 • Checklisten van eerdere rondgangen
 • Ongevallenregistratie
 • Handboeken en protocollen

Betrek je medewerkers
Bespreek van tevoren met medewerkers wanneer er bijvoorbeeld een rondgang (met een externe adviseur) plaatsvindt, zodat ze zich niet overvallen voelen. Doe aan verwachtingenmanagement: geef aan hoe de medewerkers betrokken worden, waarvoor de informatie uit de Rl&E gebruikt wordt en dat er een Plan van Aanpak volgt. Geef ook aan dat de informatie vertrouwelijk zal worden behandeld.

Tip: laat medewerkers eventueel zelf foto's maken van situaties die zij onveilig vinden. Later kunnen de medewerkers deze foto's gebruiken voor de risico-beoordeling en de bespreking van de RI&E. Op die manier creëer je betrokkenheid en draagvlak.

3. Belangrijke informatie voordat u de RI&E gaat invullen

Het nieuwe RI&E-instrument biedt een aantal extra mogelijkheden. Zo kan je de RI&E bijvoorbeeld voor meerdere vestigingen tegelijk invullen en kan je aangeven welke optionele modules voor welke vestiging van toepassing zijn. Niet elke apotheek werkt immers met een robot, central filling systeem of bereid zelf medicijnen. Let op! Voordat je kan starten met het invullen van de vragenlijst, dienje daarom in het menu "instellingen" eerst een aantal zaken in te stellen:

 • In het submenu "accountgegevens" kan je optioneel je (gebruikers-)naam en e-mailadres aanpassen. Ook kan je hier aangeven of je maandelijks notificaties wenst te ontvangen van acties uit het Plan van aanpak die hun deadline naderen
 • Voor hoeveel en welke(neven-)vestigingen je de RI&E wilt gaan invullen (zie "vestigingen")
 • Welke vragen van toepassing zijn per (neven-)vestiging en of je de antwoorden van de hoofdvestiging wilt kopiëren voor de nevenvestiging(en) (zie "instellingen vragenlijst")
 • (zie "accountgegevens")
 • Of u meerdere gebruikers wil toevoegen, denk aan een externe adviseur of collega die je ondersteunt bij het invullen van de RI&E (zie "gebruikers beheren")
 • Je wachtwoord kan je (optioneel) wijzigen via het menu "verander wachtwoord"

Het doorlopen van de instellingen is een eenmalige actie. Daarna kan je aan de slag met je nieuwe RI&E-instrument!

SBA Servicedesk

Voor technische en inhoudelijke ondersteuning bij het gebruik van de RI&E Apotheken kan je contact opnemen met de Servicedesk van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA). De SBA Servicedesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 722 26 67 (1 ct. p.m.) Buiten de spreekuurtijden kunt u een e-mail sturen naar servicedesk@sbaweb.nl.

Voor meer informatie of advies, kan je naast de SBA Servicedesk ook terecht bij de Afdeling Arbeidsvoorwaarden van de KNMP (telefoon 070 373 72 71, e-mail arbeidsvoorwaarden@knmp.nl) of uw arbodienstverlener. Meer informatie vind je op de website van het Brancheloket Apotheken (www.brancheloketapotheken.nl) en in de Arbocatalogus Apotheken (www.arbo-apotheek.nl).

Klik hier om meteen een inlogcode aan te vragen!

Vul je gebruikersnaam en e-mail adres in om een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Login

SBA Servicedesk

Heb je vragen over de RI&E Apotheken? Neem dan contact op met de SBA Servicedesk:

0900-7222667 (1 ct. p.m.)

maandag t/m vrijdag
Van 9.00 tot 17.00, of stuur een email naar servicedesk@sbaweb.nl